VERK

ORKESTER

Konsert Nr 1 for stråkorkester (1949-50) NMS
Speltid: 21’
Uruppf: 6 April 1952, Stockholm
Sveriges Radios Symfoniorkester, Tor Mann (dir)
Edition: GE 11910 (partitur) wc 0154y

Konsert Nr 2 för stråkorkester (1956-57) NMS
Speltid: 22’
Uruppf: 1 December 1968, Stockholm
Sveriges Radios Symfoniorkester, Stig Westerberg (dir)
Edition: GE 11981 (partitur)

Konsert nr 3 för stråkorkester (1956-57) SR
Speltid: 49’
Uruppf: 14 mars 1958, Stockholm, Konserthuset
Sveriges Radios Symfoniorkester, Tor Mann (dir)
Edition: C.G 6154

Mesto (1956-57) GE
ur Konsert nr 3 för stråkorkester
Speltid: 25’
Uruppf: xx september 1958, Stockholm, Konserthuset
Sveriges Radios Symfoniorkester, Stig Westerberg (dir)
Edition: CG 6154P (partitur)

Symfonisk sats (1973) musik till Poem NMS
3233-4331-timp.perc-str
Speltid: 13’
Uruppf: 24 december 1976, Sveriges Television
Sveriges Radios Symfoniorkester, Stig Weaterberg (dir) (under titeln
“Poem” av Boris Engström och  Thomas Olofsson)
Edition: GE 11980 wc 0147y

Symfoni nr 1 (1951)
Verket indraget av tonsättaren.
(Partitur sammanställt av Christian Lindberg)
Uruppf: 14 januari 2010, Norrköping
Norrköping Symfoniorkester/Christian Lindberg (dir)
Edition: SAKNAS

Symfoni nr 2 (1952–53) NMS
2222-2220-timp,perc-cel-str
Speltid: 42’
Uruppf: 9 Maj 1954, Stockholm, Kungliga
Musikaliska Akademien
Sveriges Radios Symfoniorkester, Tor Mann (dir)
Edition: GE 11638 (partitur) wc 0132y

Symfoni nr 3 (1954-55) NMS
3333-4331-timp.perc-str
Speltid: 40’
Uruppf: 21 november 1956, Göteborg
Göteborgs Symfoniorkester, Tor Mann (dir)
Edition: NMS saknas wc 0133y

Symfoni nr 4 (1958-59) NMS
3333-4331-timp.perc-cel-str
Speltid: 38’
Uruppf: 27 January 1961, Stockholms Konserthus
Kungliga Filharmonikerna , Sixten Ehrling (dir)
Edition: GE 11639 wc 0134y

Symfoni nr 5 (1960-62) NMS
(bcl)2+cbn-4331-timp.perc-str
Speltid: 38’
Uruppf: 8 November 1963, Stockholms Konserthus
Sveriges Radios Symfoniorkester, Stig Westerberg
(dir)
Edition: NMS 10483 (partitur) wc 0135y

Symfoni nr 6 (1963-66) NMS
2+pic.2(ca)2+bcl.2+cbn-4331-timp.perc-str
Speltid: 53’
Uruppf: 21 January 1968, Stockholm, Sveriges
Radio
Sveriges Radios Symfoniorkester, Stig Westerberg
(dir)
Edition: NMS 10486 (score) wc 0136y

Symfoni nr 7 (1966-67) NMS
2+pic.21+bcl.2+cbn-4331-timp.perc-str
Speltid: 44’
Uruppf: 13 October 1968, Stockholm, Konserthuset
Kungliga Filharmonikerna, Antal Dorati (dir)
Edition: NMS 10276 (score) wc 0137y
Anm. Nyårsfilm av Boris Engström 1978-12-31

Symfoni nr 8 (1968-69) NMS
3233-3431-timp.perc-str
Speltid: 45’
Uruppf: 23 November 1972, Stockholm, Konserthuset
Kungliga Filharmonikerna, Antal Dorati (dir)
Edition: NMS 10452 (score) wc138y

Symfoni nr 9 (1970) NMS
2+pic.22+bcl.2+cbn-4331-timp.perc-cel-str
Speltid: 65’
Uruppf: 18 november 1971, Göteborg, Konserthuset
Göteborg Symfoniorkester, Sergiu Comissiona
(dir)
Edition: NMS 0649   wc 0139y

Symfoni nr 10 (1971-72) NMS
2+pic.22+bcl.2+cbn-4331-timp.perc-cel-str
Speltid: 26’
Uruppf: 16 december 1973, Sveriges Television
Sveriges Radios Symfoniorkester, Antal Dorati
(dir)
Edition: NMS 10651 (partitur) wc 0140y

Symfoni nr 11 (1971-73) NMS
3233-4331-timp.perc-str
Speltid: 24’
Uruppf: 24 oktober 1974, Bergen, NRK
Musikselbskapet Harmonien, Karsten Andersen
(dir)
Edition: NMS 10684 (partitur) wc 0141y

Symfoni nr 13 (1976) NMS
3233-4331-timp.perc-str
Duration: 60’
Premiere: 7 juni 1978, Bergen, Grieghallen
Musikselbskapet Harmonien, Francis Travis (dir)
Edition: NMS 0281 (partitur) wc 1601237 wc 134y

Symfoni nr 14 (1978) NMS
3232-4331-timp.perc-str
Speltid: 48’
Uruppf: 26 november 1981, Stockholm, Konserthuset
Kungliga Filharmonikerna, Sergiu Comissiona
(dir)
Edition: NMS 10686 wc 0144y

Symfoni nr 15 (1978) NMS
3233-4331-timp.perc-str
Speltid: 31’
Premiere: 19 november 1982, Stockholm, Sveriges
Radio
Sveriges Radios Symfoniorkester, Sergiu Comissiona
(dir)
Edition: NMS 10686 wc 0145y

Symfoni nr 16 (1979) NMS
soloist: alto saxophone
3233-4330-timp.perc-str
Speltid: 22’
Uruppf: 24 februari 1983, Stockholm, Konserthuset
Kungliga Filharmonikerna, Fredrick L. Hemcke (altsax), Yuri Ahronovitch (dir)
Edition: NMS 0724 (partitur) GE 11809 (solostämma) wc 0146y

Symfoni nr 17 (1980)
Partiturfragment, 207 takter.
Ej förlagd.
(citerad i Peter Ruzickas verk ”’…das Gesegnete, das Verfluchte'”)

SOLIST OCH ORKESTER

8 Barfotasånger (1970) NMS
text: Allan Pettersson
arr: Antal Dorati
Solist: baryton
1122-4220-perc-str
Speltid: 30’
Uruppf: 18 september 1970, Stockholm, Konserthuset
Kungliga Filharmonikerna, Erik Saedén (bar), Antal
Dorati (dir)
(ur 24 Barfotasånger för röst och piano)
Edition: GE 12948 (partitur) wc 0150y

Nr 4, 7 och 8 ur Åtta Barfotasånger med svensk originaltext samt tysk översättning.
Åtta Barfotasånger (4, 7 & 8)
GE 12948

Konsert nr 2 för violin och orkester (1977-78) NMS
soloist: violin
3233-4331-timp.perc-str
Speltid: 55’
Uruppf: 25 januari 1980, Stockholm, Berwaldhallen
Sveriges Radios Symfoniorkester, Ida Haendel (vln),
Herbert Blomstedt (dir)
Edition: Edition: saknas

Konsert nr 2 för violin och orkester (1977-78-rev. 1980) NMS
soloist: violin
3233-4331-timp.perc-str
Speltid: 55’
Uruppf: 8 september 1988
Berlinradions Symfoniorkester , Ida Haendel (vln),
Jurij Basjmet (dir)
Edition: GE 11663 (partitur) GE 11808 (solostämma) wc 0963y)

Konsert för viola och orkester (1979) WCS
solist: viola
2221-4230-timp-str
Speltid: 29’
Uruppf: september 1988, Berlin
Berlin Radio Symfoniorkester, Jurij Basjmet (vla),
Sergiu Comissiona (dir)
Edition: GE 11810 (klaverutdrag) wc 0311y

KÖR OCH ORKESTER

Symfoni nr 12 – De döda på torget (1973-74) NMS
Text: Pablo Neruda
för blandad kör och orkester
222+bcl.2-4331-timp.pecrc-cel-str
Speltid: 52’
Uruppf: 29 september 1977, Uppsala
Kungliga Filharmonikerna, Stockholm Filharmoniska
Kör, Uppsala Akademiska Kammarkör,
Carl Rune Larsson (dir)
Edition: GE 11786 (partitur), NMS 10354 (körpartitur), GE 11787 (körpartitur tyska)

Vox Humana (1974) SMIC
Text: Pablo Neruda
för S, A, T, Bar soloister, blandad kör och stråkorkester
Speltid: 50’
Uruppf: 19 mars 1976, Stockholm
M Mellnäs, M Rödin, S-E Alexandersson, E Hagegård,
Radiokören, Sveriges Radios Symfoniorkester,
Stig Westerberg (dir)
Edition: NMS 19354 se GE 11787 D wc 0142y

KAMMARMUSIK

Concerto pour violin et quatuor à cordes
(Konsert för violin och stråkkvartett)
(1949) NMS
Speltid: 32’
Uruppf: 10 mars 1951, Stockholm, Fylkingen
L. Frydén, S. Ridderstad, K-O. Nihlman, Axel Jonsson,
Bengt Ericsson
Edition: NMS 10490 (partitur), NMS 3343S (stämmor),
NMS 3351 (klaverutdrag/solostämma

Fuga in E (1948) NMS
för oboe, klarinett, fagott
Speltid: 13,5’
Uruppf: 14 September 1950, Stockholm, Sveriges
Radio
Edition: wc 1600158 partitur wc 1600158A stämmor

Fyra improvisationer (1936) NMS
för violin, viola, cello
Edition: wc 1701203 (part), wc 1701203 (stämmor)

Sju sonater (1951) WCS

för två violiner
Speltid: 60’

nr. 1
Uruppf: 28 mars 1953, Stockholm, Fylkingen,
Matla Temko, Andor Sagi

nr. 2
Urupp: 30 maj 1962 Sveriges Radio
Erich Röhn, Bernhard Hamann

nr. 3, nr. 7
Uruppf: 16 december 1952
Paris, Salle de l’Ecole Normale de musique.
Monique Janne, Fran Onfroy

Nr. 4 & 5
Uruppf: 3 04 april 1962, Sveriges Radio
Erich Röhn, Bernhard Hamann.

Nr. 6
Uruppf: 13 april 1962, Sveriges Radio
Erich Röhn, Bernhard Hamann.

nr. 1-7
14 februari 1999, Stockholm, Musikmuséet (första kompletta framförandet)
Duo Gelland
Edition: WC 0298

INSTRUMENTAL

Andante Espressivo (1938) WCS
för violin och piano
Speltid: 3’
Uruppf: 14 februari 1999, Stockholm, Musikmuséet
Martin Gelland, Lennart Wallin
Edition: wc 0335

Fantaisie pour alto seul  (1936) NMS
för viola solo
Speltid: 3’
Uruppf: 15 May 1972
Edition: NMS 6547

Lamento (1945) NMS
för piano solo
Speltid: 2,5’
Edition: NMS 6546

Romanza (1942) NMS
för violin och piano
Speltid: 3’
Uruppf: 14 februari 1999, Stockholm, Musikmuséet
Martin Gelland, Lennart Wallin
Edition: NMS 6596

Två elegier (1934) NMS
för violin och piano
Speltid: 3’
Edition: NMS 6597

VOKAL

24 Barfotasånger (1943-45) NMS
Text: Allan Pettersson
för röst och piano
1. Klokar och knytnävar ; 2. Fattig är mor ; 3.
Vännen i Söndagslandet ; 4.Stjärnan och gallret
; 5. Kivlynnte liten ; 6. Rymmaren ; 7. Liten ska
vänta ; 8. Visa i sorgton ; 9. Kärleken går vilse ;
10. Nånting man mist ; 11. Du vet ; 12. Jungfrun
och ljugarpust ; 13. Hundarna vid havet ; 14.
Min längtan ; 15. Vintervisa ; 16. Blomma, säj!
; 17. Herren går på ängen ; 18. En spelekarls himlafärd
; 19. Jag tänker på ting ; 20. Blomma vid
min fot ; 21. Du lögnar ; 22. Mens flugorna surra
; 23. Nu väntar man vinter ; 24. Han ska släcka
min lyckta
Speltid: 53’
Uruppf: 13 October 1968, Stockholm
Margot Rödin, Erik Saedén, Arnold Östman
Edition: NMS 6480
Några sånger framfördes av Torsten Hising i ett radioprogram från östersund 45-46. Gustav Torrestad var påtänkt som interpret.

Edition: NMS 6480

Sex sånger/Sechs Lieder (1935) NMS
Text: D. Andersson, I. Björklund, G. Björling, J.
Hemmer, S. Selander (Svenska/Tyska)
Det blir stilla – G Björling ; En visa i ensamhet
– Dan Andersson ; Pinjen och blixten – Sten
Selander ; Resignation ; Tillflykt – Ingeborg
Björklund; Mitt hjärta behöver ett litet barn –
Jarl Hemmer
Speltid: 16’
Edition: GE 11798

KÖE A CAPPELLA

Svit nr 1 från Barfotasånger (1969) NMS
text: Allan Pettersson (Svenska/Engelska)
arr: Eskil Hemberg
för blandad kör a cappella
1. Herren går på ängen ; 2. Vännen i Söndagslandet
; 3. Blomma, säj! ; 4. Nu väntar man vinter ; 5. En
spelekarls himlafärd ; 6. Du lögnar
Speltid: 16’
Uruppf: 2 August 1969, Stockholm
Akademiska kören, Eskil Hemberg (dir)
Edition: NMS 6121

Svit nr 2 från Barfotasånger (1999) WCS
Text: Allan Pettersson (Svenska)
arr: Eskil Hemberg
för blandad kör a cappella
1. Visa I sorgton, 2. Klokar och knythänder, 3.
Kärleken går vilse, 4. Liten ska vänta, 5. Jungfrun och
ljugarpust, 6. Vintervisa
Premiere: August, 2000, Stockholm, Novilla,
Skansen
Edition: wc 1600851