OM SÄLLSKAPET

Allan Petterssonsällskapet bildades 2002 av en grupp entusiaster.

”Ett fristående ideellt sällskap med syfte att vidga förståelsen för Allan Pettersson och hans musik genom att stimulera till uppföranden av hans verk i Sverige och utomlands, och informera om och stödja forskning kring hans liv och verk.”

Information kan fås via mailto:svar@allan-pettersson.se