ALLANPRISET

 

Allanpriset delas ut av det svenska Allan Pettersson-sällskapet till person, grupp av personer eller projekt som verkar för att sprida och öka intresset för Allan Petterssons musik genom t.ex. framföranden, inspelningar, seminarier eller forskning om tonsättaren och hans musik.

Styrelsen utser pristagare, men kan ta hjälp av extern expertis när det gäller att finna en lämplig pristagare. Det står också medlemmar fritt att föreslå kandidater till priset.

Priset utdelas i samband med annan händelse, som t.ex. en konsert då Petterssons musik framförs, för att få största möjliga uppmärksamhet.

Vi gör även detta till ett medlemsevent, medlemmarna bjuds in till konserten och samlas före, efter eller i konsertpausen. Priset behöver inte delas ut årligen, utan då lämplig kandidat finns.

Skicka gärna förslag på kandidater

 mailto:pris@allan-pettersson.se

Allankommittén

Styrelsen i sällskapet

Gunnar Karlberg
Samlare av Allan Pettersson inspelningar och har musik som avkoppling. Har sysslat med teknik och system utveckling i 50 år. Har som ung spelat gitarr både klassiskt och folkmusik.

Kristina Fryklöf

Sophie Hedin

Mikael Karlsson
Guitarist and improviser.
Co-leader and member of several ensembles.
Composer and arranger of music for stage productions.
Based in Stockholm, Sweden.
Läs mer om Mikael

Nils Larsson
Nils Larsson är musikdirektör och organist i Högalids församling samt verksam som lärare i orgel och orgelimprovisation vid Kungl Musikhögskolan.
Hans intresse för Allan Petterssons liv och verk daterar sig tillbaka till 70-talet som ung student.
Under Kulturhuvudstadsåret 1998 anordnande han 2 temadagar i Högalids församling kring Allan Pettersson då en stor del av kammarmusiken och sångerna framfördes. Han var med och grundade Svenska Allan Pettersson-Sällskapet 2003, och var dess ordförande åren 2008-2015.
Jubileumsåret 2011 anordnade han jubileumsdagar i Högalids församling då bl a samtliga 7 sonater för 2 violiner framfördes.
Han har varit drivande när det gäller dokumentation av det intervjumaterial som Sigvard Hammar gjorde med tonsättaren för Sveriges Radio på 70-talet och lyckades få allt känt radiomaterial utgivet i Allan Pettersson-Sällskapets regi på en dubbel-CD år 2009.

 

Externa deltagare

Thomas Roth

Fredrik Anderberg
Alternerande stämledare violin 2 i SON
Fredrik Anderberg hann inte gå ut gymnasiet innan han kom in på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för att studera violin. Han har tidigare spelat i Kungliga Filharmonikerna i Stockholm, i Uppsala kammarsolister och i Sundsvalls kammarorkester. Till SON kom Fredrik 1992. På fritiden spelar Fredrik gärna barockmusik, på tidstypiska instrument. Han har bland annat arbetat med Drottningholms barockensemble.

Mats Larsson Gothe
Larsson Gothe har komponerat i många olika genrer med tonvikt på orkestermusik och solokonserter, men även kammarmusik och opera. Han fick ett större genombrott med helaftonsoperan Poet & Prophetess, uruppförd på Norrlandsoperan i mars 2008. Åren 2009-2012 var Larsson Gothe hustonsättare vid Norrlandsoperan i Umeå. Stor uppmärksamhet väckte också operan Blanche & Marie vid urpremiären på Norrlandsoperan2014 i samband med Umeås Kulturhuvudstadsår.
Läs mer om Mats

Mats Engström

Per-Henning Olsson