årsmötet 22/SEP KL 18:00

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET FÖR ALLAN PETTERSSON SÄLLSKAPET

ÅRSMÖTET ÄR DEN 22 / 09 KL 18:00

ADRESS SVEAVÄGEN 123

FRÅGOR OCH ANMÄLAN RING GUNNAR 0762074799